1 Ocak 2024, hayatımıza girecek yeni düzenlemelerle birlikte önemli değişikliklere sahne olacak. Konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesi, yolcu otobüslerine araç takip cihazı zorunluluğu, IMEI numaralarının kayıt düzenlemesi, lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin girişlere konulması zorunluluğu ve inşaat demirleri izleme sistemi gibi yeni düzenlemeler, farklı sektörleri etkileyecek.

Konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesi

Kayıt dışılığı engellemek amacıyla hazırlanan düzenlemeyle, 1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında izin belgesi alınması zorunlu hale gelecek. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yolcu otobüslerine araç takip cihazı zorunluluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle, yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

Türkiye'de bu mesleklerde asgari ücret 30 bin lira Türkiye'de bu mesleklerde asgari ücret 30 bin lira

IMEI numaralarının kayıt düzenlemesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak.

Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listelerinin girişlere konulması zorunluluğu

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

İnşaat demirine izleme sistemi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yılbaşında devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.

Söz konusu sistem verileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıkları ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na da aktarılacak.

Bu düzenlemelerin, başta ekonomi olmak üzere farklı sektörleri önemli ölçüde etkileyeceği öngörülüyor.

Editör: Haber Merkezi