2018'den sonra memurluğa başlayanlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yargıtay'ın kararı üzerine memurlara yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Buna göre, hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yargıtay'ın kararı doğrultusunda memurlara yönelik önemli bir düzenlemeye giderek erken emeklilik fırsatı oluşturdu. Hizmet borçlanması yapan memurların bu borçlandıkları sürelerin emeklilik hesaplanırken dikkate alınmasını sağlayacak olan bu düzenleme, belirli koşulları içeriyor.

Yazar Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, SGK'nın memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme getirdiği bildirildi. Ancak, bu düzenlemeden tüm memurların faydalanamayacağı vurgulanıyor.

SGK'nın belirttiğine göre, Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına rağmen, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Bu borçlandırılan süreler, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek.

Ancak, belirtilene göre, SGK'nın genelgesinde bir önemli hususa açıklık getirildi. 2008 Ekim ayından sonra memur statüsünde çalışmaya başlayıp öncesinde diğer sigortalılık statülerinde çalışan kişilerin, sigortalılık tarihinden önceki borçlanma süreleri başlangıç tarihini öne çekmeyecek.

Yani, 2008 Ekim ayından sonra ilk defa SSK, Bağ-Kur, özel sandık statüsünde çalışıp da sonrasında memur olanlar, hizmet borçlanması yaptıklarında bu borçlanılan süreler sigorta başlangıç tarihini öne çekmeyecek ve emeklilik sürecinde dikkate alınmayacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, memurların emeklilik planlarında değişiklik arayışında olanların, detayları dikkatlice incelemesi ve SGK'nın resmi duyurularını takip etmesi önem arz ediyor.