Açlık Sınırı 16 Bin 338 TL

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES/AR), Eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırlarını duyurdu. Yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 16 bin 338 TL olarak hesaplandı. Bu veri, Türkiye'de yaşayan memur ailelerinin ekonomik zorluklarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Yoksulluk Sınırı 49 Bin 215 TL

Araştırmanın sonuçlarına göre, Eylül 2023 itibariyle bir çalışanın yaşam maliyeti 22 bin 124 TL olarak belirlendi. Ancak yoksulluk sınırı, gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları da içererek 49 bin 215 TL olarak hesaplandı.

Kamu Emekçileri ve Asgari Ücretliler Zorlu Bir Mücadele İçinde

Bu verilere göre, kamuda bekar ve çocuksuz bir kamu emekçisinin gelir vergisi kesintileriyle birlikte aldığı ücret, yaşam maliyetinin altında kaldığı görülüyor. Aynı şekilde, dört kişilik bir ailenin tamamının asgari ücretle çalışsa bile elde edilen toplam gelir, yoksulluk sınırının altında bulunuyor.

Enflasyon ve Toplu İş Sözleşmesi Tartışmaları

Özellikle 2024 yılı için tahmin edilen yüzde 33,0'luk enflasyon rakamı ve 2025 yılı için yüzde 15,2'lik tahmin, ekonomik zorlukların artmasına dair endişelere neden oluyor. Hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, 2024 yılı için yüzde 25 ve 2025 yılı için toplamda yüzde 11 maaş artışı öngörüyor, ancak bu oranlar, hükümetin kendi enflasyon tahminlerinin altında bulunuyor.

Büro Emekçileri Sendikası'nın İsrarlı Talebi

Büro Emekçileri Sendikası, tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere daha insanca yaşayacakları bir ücret taleplerini ısrarla yinelemekte. Ekonomik zorlukların ve yoksulluğun arttığı bu dönemde, ekonomik refahın yaygınlaştırılması konusundaki bu talepler kamuoyunda önemli bir gündem maddesi haline gelmeye devam ediyor.