Adli Para Cezası Ne Kadar Oldu?

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseltiliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda yapılan değişikliklerle, örgüte üye olmasa dahi örgüt adına suç işleme fiili ayrı bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmasa dahi örgüt adına suç işleyen kişi, 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak. Örgüt adına suç işleyen kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

Diğer önemli değişiklikler:

  • Hükmün açıklamasının geri bırakılması kararının ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek.
  • Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlanmazsa Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularda, belirlenen süre içinde müracaat edilmesiyle dosyanın Tazminat Komisyonu tarafından incelenmesine imkan tanınıyor.