Akşehir, tarih boyunca önemli bir yerleşim, ticaret ve kültür merkezi olmuş bir ilçedir. İlk arkeolojik bulguları Neolitik Dönem'e kadar uzanırken, Etiler döneminde ilçenin adı "Thymbrion" olarak biliniyordu. Zamanla Frikya egemenliğine giren ve daha sonra Lidyalılar tarafından yönetilen Akşehir, "Krallar Yolu"nun geçtiği bir merkez olarak büyük önem kazandı. Helenistik dönemde Phrygia tiranı Philomelos tarafından kurulan ilçenin ilk yerleşim yeri günümüz kentinin kuzey-batısındaydı ve Roma döneminde "Philomelium" olarak adlandırıldı. Müslüman Araplar ise kente "Belde-i Beyza" (Beyaz Şehir) adını verdi. Malazgirt Savaşı'nın ardından Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından alındığında, kentin adı ve kaderi değişti. Bir hükümdarın çiçek açmış ağaçlardan esinlenerek "Akşehir" dediği rivayet edilmektedir.


Osmanlı Hakimiyeti Ne Zaman Başladı?

Akşehir, Selçuklu Devleti'nin çökmesinin ardından önce Eşrefoğulları ve sonra da Hamitoğulları tarafından yönetildi. Ancak günümüze sadece Marif köyündeki Şeyh Hasan Türbesi ve mezar taşları gibi izler kaldı. Akşehir, 1381 yılında Murat Hüdavendigar tarafından satın alındı. Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a yenildiği dönemde kısa bir süre Ferruhşah Mescidi'nde hapsedildi. Fetret döneminde Karamanoğulları'nın eline geçse de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1467 yılında fethedilerek Osmanlı hakimiyeti başladı.


İtalyanlar'ın İşgali ve Kurtuluş Savaşı

Akşehir, Sevr Antlaşması ile İtalyanlar tarafından işgal edildi. Ancak işgal kısa sürdü ve halkın direnişi sonucunda şehir işgalcilerden kurtarıldı. Bu olaylar, Anadolu'nun topyekûn kurtuluş mücadelesinin sadece bir başlangıcıydı.


Cumhuriyet Dönemindeki Önemi

Akşehir, Cumhuriyet tarihi boyunca da önemini sürdürdü. Kurtuluş Savaşı döneminde Garp Cephesi Karargâhı olarak kullanıldı. Mustafa Kemal Paşa ve İsmet İnönü gibi önemli komutanlar, Akşehir'de hazırlıklarını yaptılar. 24 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un hazırlıkları Akşehir'den yönetildi. Bu nedenle her yıl 24 Ağustos, Akşehir'de Onur Günü olarak coşkuyla kutlanır.


Akşehir Nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Akşehir'in nüfusu 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 93,965 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun 46,076 kişisi erkek, 47,889 kişisi ise kadındır. Akşehir, Konya'nın merkez dışında en büyük ikinci ilçesi konumundadır.