Alanya Belediyesi, şehirde bulunan 13 taşınmazı işyeri, tuvalet gibi çeşitli amaçlarla 3 yıllığına kiraya vermek üzere açık artırma usulü ile ihale düzenlemeye hazırlanıyor. İhale, 07 Eylül 2023 tarihinde Alanya Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Gerçek kişilerden istenen belgeler arasında nüfus cüzdanı sureti, ikametgah ilmühaberi, geçici ve cayma tazminatı, sabıka kaydı, vekâletname (varsa), imza sirküsü, oda kaydı, vergi kaydı ve Alanya Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belge yer alıyor.

Tüzel kişiler ise yetki belgesi, iletişim bilgileri (telefon, faks, e-posta), şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı sureti, vekâletname (varsa), geçici teminat ve cayma tazminatı, ticaret sicil gazetesi, imza sirküsü, yetkilinin sabıka kaydı, oda kaydı, vergi kaydı ve borcu olmadığına dair belge gibi belgelerle başvuruda bulunabilecekler.

Ortak girişimler için noterden onaylı ortaklık anlaşması ve ilgili belgelerin sunulması gerekmektedir. Derneklerden ticaret sicil gazetesi ve oda kaydı talep edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat ve cayma tazminatını ödeyerek, istenen belgeleri 06 Eylül 2023 saat 16:00'ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihaleye katılmak isteyenlerden 500,00 TL (KDV dahil) dosya ücreti talep edilmektedir.

İhale komisyonunun ihaleyi yapma veya en uygun teklifi belirleme konusunda serbest olduğu belirtilirken, ihaleye ait şartname ve diğer evrakların mesai saatleri içinde Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebileceği ifade edildi.

alanya-tasinmaz-kiraya-verilecek