Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Kargı Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan 18,60 hektarlık alanda yer alan Payallar Soğukpınar Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkının kiraya verilmesi için bir ihale düzenleyecek. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Orman Parkları Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre kapalı teklif (arttırma) usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. İsteklilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya tüzel kişi olmaları ve Türkiye kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklere sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Türkiye'de adres göstermeleri, telefon numarası ve varsa faks numarası bildirmeleri, T.C. kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin kesinleşmiş vergi borcu veya sosyal güvenlik prim borcu olmaması da aranan koşullar arasında bulunuyor.

İhale dokümanı, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların bu dokümanı satın almaları zorunludur. Teklifler, 11 Eylül 2023 tarihine kadar saat 14:00'a kadar ilgili adrese teslim edilmelidir. Tekliflerin bu saatten sonra verilmesi kabul edilmeyecek ve iade edilecektir.

Şahinler Çetesi Hakkında Bilinmeyenler Şahinler Çetesi Hakkında Bilinmeyenler

İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli üzerinden artırma yaparak sunacaklar. İhalede kabul edilebilir teklif, tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapma veya yapmama konusunda serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Payallar Soğukpınar Konaklamasız Orman Parkı'nın işletme hakkını kiralamak isteyenler için detaylı bilgi ve belgeleri içeren ihale dokümanını sağlamaktadır. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri temin etmeleri ve başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir.