Amme Alacaklarında Tecil Faizi Yüzde 36'ya Yükseltildi

Türkiye’de amme alacaklarına yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tahsilat Genel Tebliği ve Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, amme alacaklarında uygulanan tecil faizi oranı önemli ölçüde artırılarak yüzde 36’ya çıkarıldı. Daha önce yüzde 24 olan tecil faizi oranı, yeni düzenlemeyle yükseltilmiş oldu.

Yapılan düzenlemeye göre, bugünden önceki müracaatlara dayalı olarak tecil edilen amme alacakları ile tebliğ tarihinden önce tecil edilmiş ve şartlara uygun ödenmekte olan borçlara yüzde 24 oranı geçerli olacak. Ancak, eski tecil faizi oranı olan yüzde 24, tecilin ihlal edilmesi durumunda yeni talepler üzerine ödenecek taksit tutarlarına yüzde 36 olarak yansıtılacak.

Gecikme Zammı Yüzde 3,5'e Çıkarıldı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranı da güncellendi. Her ay için ayrı ayrı uygulanacak olan gecikme zammı yüzde 3,5'e çıkarıldı. Bu değişiklikle beraber gecikme zammı oranları da artırılmış oldu.

Yeni düzenlemelerle birlikte, amme alacaklarının tahsilinde tecil faizi ve gecikme zammı oranlarında meydana gelen bu yükselişin, borçlular üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Bu değişikliklerin amme alacaklarının tahsilat süreçlerine nasıl yansıyacağı yakından takip ediliyor.

Bu değişikliklerin borçlular ve ilgili kesimler üzerindeki etkileri ve detaylarıyla ilgili gelişmelerin takibi önem taşıyor.

Kira Artışı Sınırı Kalktı: Yeni Kira Zam Oranı %65,07! Kira Artışı Sınırı Kalktı: Yeni Kira Zam Oranı %65,07!
  1. Eski Faiz Oranı (%24):

    • Günlük faiz oranı: 24 / 365 = 0,0657%
    • 10.000 lira borcun günlük faizi: 10.000 * 0,000657 = 6,57 lira
  2. Yeni Faiz Oranı (%36):

    • Günlük faiz oranı: 36 / 365 = 0,0986%
    • 10.000 lira borcun günlük faizi: 10.000 * 0,000986 = 9,86 lira

Yukarıdaki hesaplama ile eski ve yeni faiz oranlarına göre 10.000 liralık bir borcun günlük faiz miktarları elde edilmiştir. Bu hesaplamalar borcun asıl vadesine ve ödeme tarihine göre değişebilir. Ancak, genel bir fikir vermesi açısından bu hesaplamalar yapılmıştır.

Editör: Haber Merkezi