Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yaptığı değişiklikle, banka hesapları ve kredilere ilişkin yeni bir düzenleme getirdi.

Düzenlemeyle, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açılamayacak, kredili hesabın limiti artırılamaz ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacak.

Düzenlemeyle getirilen yenilikler şu şekilde:

  • Talep olmadan hesap açılması yasaklandı.
  • Kredili hesap limitleri ancak müşterinin onayı ile artırılabilecek.
  • Kredili hesaplardan tahsilat ancak müşterinin onayı ile yapılabilecek.

Düzenleme, 23 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin gerekçesi

BDDK'nın yaptığı açıklamada, düzenlemenin gerekçesi şu şekilde açıklandı:

"Kişilerin hesap açarken ve kredi kullanırken bilgilendirilme ve onay verme haklarına ilişkin düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması ve bu hakların korunması amacıyla, bu Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açılamayacak, kredili hesabın limiti artırılamayacak ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacaktır."

Düzenlemenin etkileri

Düzenleme, banka hesapları ve krediler alanında önemli değişiklikler getiriyor. Bu değişikliklerin etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Müşterilerin hesap açarken ve kredi kullanırken bilgilendirilme ve onay verme hakları daha iyi korunacak.
  • Kişisel verilerin korunması ve kötüye kullanımının önüne geçilmesi sağlanacak.
  • Bankaların hesap ve kredi verme süreçleri daha şeffaf hale gelecek.

Düzenleme, bankaların hesap ve kredi verme süreçlerini derinden etkileyecek. Bankaların, müşterilerine daha şeffaf ve bilgilendirici bir şekilde yaklaşması gerekecek. Ayrıca, müşterilerin taleplerini ve onaylarını daha dikkatli bir şekilde alması gerekecek.