Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Konya'dan Hataylı çocuklara moral destek Konya'dan Hataylı çocuklara moral destek

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Berat Kandili, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesidir. Diyanet'in ifadesine göre rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. İslam alemi için af dileme, günahlardan arınma gecesi olarak bilinen Berat Kandili Müslümanlar için bolca dua edilip ibadet yapılan kıymetli bir gündür.

BERAT GECESİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Ramazan ayı gelmeden önceki mübarek gecelerden biri olan Berat gecesini af dileyip bolca Allah'a dua etmemizin önemini anlatan Peygamber Efendimiz bu şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eden

- Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."

Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tövbe edip bağışlanma dileyen müminlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:

''Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).