Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Buna göre, işbaşı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Programa ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri katılabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor.

İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327.18 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163.59 lira ödenecek. Lise ve altı örgüt eğitime devam öğrenciler için günlük tutar 245.38 lira, diğer öğrenciler için ise bu tutar 327.18 lira olacak.

İŞKUR destekli

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için programın süresi 9 ay uygulanıyor. Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlikle ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürüyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İşveren de ödeme yapabilir

İşverenler kendi isteklerine bağlı olarak katılımcılara ödeme yapabilir (sigorta yapmamak kaydıyla) ve bu ödemelerin en fazla brüt asgari ücretin yarısına tekabül eden tutarını vergi matrahından düşebilir. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın 10'da birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilir. Programa 81 ildeki İŞKUR müdürlükleri, iş merkezleri ve e-şube üzerinden başvurabiliyor.

3 ay arayla yeniden yararlanılabilinir

İKİ yıl içerisinde 320 fiili günü geçmemek ve iki program arasında 3 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanabiliniyor. İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az iki sigortalı çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabiliyor. Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir. İşveren tarafından yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla işverenin toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor.