Türkiye'de ekonomik zorluklar ve vergi adaletsizliği konularındaki eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un yaptığı açıklamaya göre, 2023 Aralık ayında çalışanlar, patronlarından tam yüzde 322 daha fazla vergi ödedi. Bu durum, ülkede giderek artan gelir adaletsizliği ve vergi eşitsizliği sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Öztunç'un paylaştığı verilere göre, geçen yıl dolaylı vergiler yüzde 101,4 artarak 2 trilyon 9466 milyar liraya yükseldi. Doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artış göstererek 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı. Dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artarak yüzde 65,5'e çıktı.

Vergi yükündeki bu artış, işçilerin sırtına büyük bir yük bindirirken, adaletsiz vergi sisteminin dar gelirlilere olumsuz etkileri de giderek artıyor. Türkiye genelinde işçiler, Aralık 2023'te patronlarından yüzde 322 daha fazla vergi ödemesiyle karşı karşıya kaldı. Öztunç, AKP'nin dolaylı vergileri zenginlerden ziyade dar gelirlilerden aldığını belirterek, 2024'te vergi yükünün daha da artacağına dikkat çekti.

Dolaylı ve doğrudan vergilerin enflasyondan daha hızlı bir şekilde arttığı vurgulanarak, TÜİK'in enflasyon oranlarına göre vergi gelirlerinde reel olarak yüzde 9,4 oranında bir artış yaşandığı ifade edildi. Bu durum, milli gelir büyüme oranının yüzde 4 civarında kaldığı göz önüne alındığında, vatandaşın vergi yükünde ciddi bir artış yaşandığı sonucunu ortaya koyuyor.

Son olarak, vergi adaletsizliği örneklerinden biri olarak öne çıkan motorlu taşıtlar ÖTV'sine vurgu yapıldı. 4 sene önce yüzde 2 olan bu oranın, temmuz itibarıyla yüzde 10'a çıkarak hükümetin topladığı 100 lira verginin 10 lirasını motorlu taşıtlar ÖTV'sinin oluşturduğu belirtildi. Araçların yüzde 80'lik ÖTV diliminde olması, Türk tüketicisinin otomobil erişiminde ciddi zorluklar yaşamasına neden oluyor ve bu durum, vergi adaletsizliğinin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.