Konya'nın Cihanbeyli Belediyesi, gayrimenkul portföyündeki 24 taşınmazı ihale yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. İhale 25 Ağustos tarihinde Belediye toplantı salonunda Belediye Encümeni (Komisyon) huzurunda gerçekleştirilecek. Bu satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık artırma suretiyle yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu belgeler arasında iş veya ikamet adresini gösteren belge, kimlik fotokopisi (gerçek kişiler için nüfus cüzdanı, tüzel kişiler için imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Odası kaydı), geçici teminatı gösteren belge yer alıyor. İhaleye adi ortaklık olarak katılacak olanların ayrı ayrı belgeler sunması gerektiği belirtiliyor.

Geçici teminat yatırmış olup taşınmaz alamayan kişilerin teminatları iade edilirken, taşınmazı satın alanların teminatları, taşınmaza ait borçlar tamamen ödendikten sonra iade edilecek.

İhale sonrası onay süresi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca 15 iş günü olarak belirlenmiştir. İhale sonrası onay alınmazsa taşınmaz satışı iptal edilecektir.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında özel durumlar da bulunuyor. Belirli sıra numaralarına sahip taşınmazların mülkiyeti değişik kurumlara ait olup, satış işlemleri bu doğrultuda gerçekleştirilecek.

Peşin ödeme durumunda satış bedelinde %20 indirim uygulaması yapıldığı belirtilirken, satışın peşin olarak yapılması durumunda tamamının ödenmesinin ardından tapu devri gerçekleşecek.

Cihanbeyli Belediyesi yetkilileri, ihale şartlarını kabul eden tüm katılımcıları bu önemli sürece davet ediyor. İhale sonrasında tapu devir işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi hedefleniyor.

Tüm bu detaylar, Cihanbeyli Belediyesi'nin taşınmaz satışı ihalesinin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. 25 Ağustos'taki ihale, bölgenin gayrimenkul sektörüne ve yerel ekonomiye olan etkileri bakımından yakından takip edilecek.

SATILACAK YERLERİN TAM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

cihanbeyli-belediyesi-satilik-1