Sağlık Raporu Alan Memurların "Müstafi Sayılma" Korkusu

Devlet memurlarının sağlık raporu aldıktan sonra izne çevrilmeyen ve müstafi sayılma riskiyle karşı karşıya kalan durumu, Danıştay'ın yeni bir kararıyla son buldu. İşte detaylar:

Devlet memurları için sağlık raporu alanların kamu görevi ile ilişiğinin kesilmesine neden olan 'müstafi sayılma' işlemi, yıllar süren davalara ve mağduriyetlere neden olmuştu. Ancak Danıştay'ın son kararı, bu endişeyi sona erdirdi.

Bu haber kiracılar için! İlk sinyaller gelmeye başladı Bu haber kiracılar için! İlk sinyaller gelmeye başladı

Hikayenin Ana Kararı

Bir kamu kurumunda hizmetli olarak görev yapan M.S., rahatsızlığı nedeniyle ilçe devlet hastanesinin kulak burun boğaz kliniğinden 20 günlük rapor aldı. Ancak kurum müdürü, M.S.'nin 10 gün boyunca mazeretsiz işe gelmediğini tespit ederek 657 sayılı Kanun'un 94. maddesine dayanarak müstafi sayılma işlemi başlattı.

Müstafi Sayılma Şartları

Gerekçe olarak, müstafi sayılma işlemi için "memurun en az 10 gün kesintisiz şekilde göreve devam etmediği, bu 10 günün hangi günler olduğu, memurun göreve devam etmeme hususunda bir izninin ya da kurumunca kabul edilebilecek mazeretinin bulunmadığı" belirtildi.

Danıştay Kararı

Ancak M.S., raporlu olmasına rağmen memurluktan çıkarıldığını öğrenince İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, davacının görevine izinsiz ve mazeretsiz olarak devam etmediğinin kabul edilebilmesi için hastalık izninin usulüne uygun tebligat ile yazılı olarak bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Davacının almış olduğu raporun hastalık iznine çevrilmediği ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin usulsüz tebligata dayanılarak müstafi sayılmasına karar verildiğine hükmetti.

Valilik, bu karara itiraz etti, ancak Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Ardından devreye giren Danıştay 12. Dairesi, davacının hastalık nedeniyle görevine gitmediği sonucuna vardı ve müstafi sayılma işleminin usulsüz olduğunu belirterek valiliğin temyiz başvurusunu reddetti.

Sonuç

Bu karar, devlet memurlarının sağlık raporları nedeniyle müstafi sayılma korkusunu sona erdirdi. Sağlık raporu alan memurlar, raporlarının izne çevrilip çevrilmeyeceğini dikkatle takip etmeli ve usulüne uygun şekilde tebligat yapılmadığı durumlarda hukuki haklarını aramalıdır. Danıştay'ın emsal kararı, memurların mağduriyetlerini gidermeye yardımcı olmuş durumda.

Editör: Haber Merkezi