Zorunlu deprem sigortası kapsamında yıllık olarak yapılan DASK, vatandaşların herhangi bir doğal afet karşısında başlarına gelebilecek zararları tazmin ediyor diye biliniyordu. Durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. 2022 yılının Kasım ayında yapılan değişiklikle birlikte konutun değeri ne olursa olsun tazminat miktarına tavan fiyat uygulaması getirilmişti.

SORU 1- Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK sigortası ne kadar ödüyor?
Alınan karar gereğince evin büyüklüğü ve bedeli ne olursa olsun en fazla 640 bin TL ödeniyor.

SORU 2- Kırılan ve zarar gören eşyalar DASK tarafından ödeniyor mu?
DASK, kırılan ve zarar gören eşyaları kapsamıyor.

SORU 3- Takviye sigorta yapılmalı mı?
Son durum itibariyle vatandaşların belli eşyalarıyla birlikte konutlarını özel sigortalarla takviye etmesi gerekiyor.

SORU 4- DASK parası nasıl alınır?
Konutlarında hasar olan vatandaşların e-devlet üzerinden veya dask.gov.tr adresinden hasar başvurularını yapabileceği belirtildi.

SORU 5- Hasar ödeme süreci nasıl işliyor?
Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.