Sosyal Güvenlik Sistemine Yönelik Kapsamlı Reform Adımları Atılıyor

Türkiye, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından emeklilik sistemine yönelik ikinci bir düzenlemeye hazırlanıyor. 2024-2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı, sosyal güvenlik sistemi üzerinde önemli reformlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu planın odak noktası, emekli refahının artırılması ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilerek, prim tabanı güçlendirilecek ve sisteme giriş kolaylaştırılacak. Bu amaçla, farklı meslek ve gelir gruplarına özel yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulamaları daha yaygın hale getirilecek. Ayrıca, aylık bağlama sistemi kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmalarını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecektir. Sistemde mali sürdürülebilirliği sağlamak için, emeklilik kriterlerinin doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmaları geliştirilecek.

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi özel gruplara yönelik sosyal sigorta programları oluşturulacak ve iş gücü piyasası koşullarına uyum sağlayacak şekilde revize edilecektir. Aynı zamanda, dijitalleşme ve yeni nesil esnek çalışma modelleri göz önüne alınarak, sosyal güvenlik sistemi bu değişen iş dünyası dinamiklerine uyum sağlamak için hukuki altyapı güçlendirilecektir. Bu sayede, kısmi süreli çalışma ve diğer esnek çalışma modelleriyle uyum artırılacak ve sosyal güvenlik uygulamaları bu yeni çalışma modellerine daha iyi adapte edilecek.

Türkiye'nin bu yeni emeklilik düzenlemesi, sosyal güvenlik sistemini güçlendirmeyi ve emeklilerin refahını artırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak görülüyor. Bu planın hayata geçirilmesi, Türkiye'nin emeklilik sisteminde daha fazla sürdürülebilirlik ve uyum sağlamasına yardımcı olması hedefleniyor.