Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği (ERÇED) yönetimi, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan bütünleşik kıyı alanları planına karşı hukuki bir itirazda bulundu. Dernek tarafından Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne iletilen itiraz dilekçesinde, planların kamu yararına ve yasalara aykırı olduğu iddia edildi.

Planlama Sürecinde Usulsüzlük İddiaları

ERÇED'in itiraz dilekçesinde öncelikle planların ilan ve duyuru sürecinin usulsüz olduğu vurgulandı. Dilekçede, planların duyurularının sadece internet üzerinden yapıldığı ve bu duyuruların yeterince geniş kitlelere ulaşmadığı belirtildi. Bilgisayar ve internet erişimi olmayan kişilerin ise planları inceleme şansının olmadığı ifade edildi. Ayrıca, planların tüm ilçelerde, beldelerde ve belediyelerde ilan edilmediği ve incelemeye sunulmadığına dikkat çekildi.

Halk Katılımı ve Görüş Alma Eksikliği

ERÇED'in itirazında, planların hazırlık sürecinde halkın görüşlerinin alınmadığı ve planlardan etkilenecek olan muhtarlıklar, kooperatifler ve dernekler gibi kuruluşlardan görüş alınmadığına dikkat çekildi. Planların masa başında hazırlandığı ve bölge halkının katılımının sağlanmadığı iddia edildi.

Planların Bilimsel Etiğe Uymadığı İddiası

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Prof. Dr. Lale Balas tarafından hazırlandığı belirtilen bir rapora da atıfta bulunularak, planların bilimsel araştırma etiğine uymadığı ifade edildi. Raporda yer alan bazı konuların planlarda yeterince dikkate alınmadığı ve bilimsel temellere dayanmadığı iddia edildi.

ERÇED'in itirazıyla gündeme gelen bu konu, bütünleşik kıyı alanları planının hukuki ve çevresel açıdan önemli bir tartışma konusu haline gelmesine neden oldu. Planın geleceği ve itirazın sonuçları merakla bekleniyor.