Osmanlı Medikal'in Konkordato Projesi Onaylandı: Borçlar 24 Ayda Ödenecek! Osmanlı Medikal'in Konkordato Projesi Onaylandı: Borçlar 24 Ayda Ödenecek!

Öncelikle Hacıince Et Ürünleri Pazarlama Ticaret ve San. A.Ş ve Al-Et Alanya Entegre Et Tesisleri Ticaret ve Sanayi A.Ş hakkında verilmiş olan herhangi bir İFLAS KARARI BULUNMAMAKTADIR. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/607 E. Sayılı KONKORDATO dosyası derdest olup, 01/11/2023 tarihinde müvekkiller hakkında 1 YIL SÜREYLE KESİN MÜHLET kararı verilmiştir. Karar mahkeme tarafından Basın İlan Kurumda ilan ettirilmiştir.

Gerçeğe aykırı olarak yayınlanmış olan iflas haberlerinin herhangi bir gerçekliği bulunmamaktadır. Gerçek dışı bu haberler müvekkillerin ticari hayatına zarar vermektedir. Müvekkilleri zor durumda bırakma amacına matuf, hiçbir dayanağı olmayan tamamen gerçek dışı bu yayını tümüyle tekzip ediyor ve yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Haber Merkezi