Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, inşaat sektöründen çimento ve klinker tedariki sıkıntısı konusunda yoğun bildirimler geldiği ve son aylarda bu ürünlerde fiyat artışları gözlemlendiği belirtilip, "Bu ürünlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç duyulabilecek tedbirler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ekonomimiz içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan, doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektörü ve vatandaşlarımızın refahını yakından ilgilendiren inşaat sektörümüzdeki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve dış ticaret boyutuyla da ayrıca izlenmektedir.

İnşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan çimento ve klinker ihracatının öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması amacıyla yakından takip edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesini teminen, bu ürünler "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 4 Eylül 2021 tarihinde eklenmişti.

Sağlık Bakanlığı lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

Söz konusu ürünlerin yurt içi tedarikinde son dönemde sıkıntı yaşandığına dair Bakanlığımıza vaki yoğun bildirimler ile anılan ürünlerin bilhassa son 1-2 aydır yurtiçi satış fiyatlarında Bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu ürünlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç duyulabilecek tedbirler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır. Bu tedbirlerin piyasada yaratacağı Bakanlığımızca beklenen olumlu etkilerinin istenilen düzeyde olmaması halinde alınmış tedbirlere ilave başkaca önlemlerin alınmasından imtina edilmeyeceğinin de ilgili tarafların bilgisine sunulmasında fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."