“El-Fatiha” denildiğinde Fatiha okumak vacip midir, gereklilik midir, zorunluluk mudur? Durumuna baktığımız zaman bunun bir zorunluluk olmadığını, bir vücub ifade etmediğini ama Fatiha okumaya bir davet olduğunu söyleyebiliriz. Bir hayra davet ve Fatiha Kuran-ı Kerim'in bütün özelliklerini özet olarak kendinde bulunduran bir sure olduğu için adeta Kuran'ın muhtevasını tekrar etmek anlamına gelecek olduğundan dolayı “El-Fatiha” Fatiha okumaya davet etmek demektir.

“El-Fatiha” sözün duyunca önce Peygamber Efendimize salavat getirmek sonrasında ise Fatiha Suresi’ni okumak gerekir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’deki ilk suredir. Bir işin başında, sonunda ya da ölüleri yad etmek için okunur.

Salavat bir çok şekilde getirilebilir.

En kısa şekli ile salavat: “Âllâhümme salli alâ Muhammed”

Anlamı: “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salatu selam eyle.” demektir.

Fatiha suresi Türkçe okunuşu

1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.
3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.
4- Mâliki yevmi’d-dîn.
5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.
6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.
7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Fatiha Suresi Diyanet meali ve anlamı

1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3- O, rahmândır ve rahîmdir.
4- Ceza gününün mâlikidir.
5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6- Bize doğru yolu göster.
7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

el-Fatiha denilince Fatiha süresi okunur.

Vaaz, dua veya Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra ya da taziye evlerinde / yerlerinde "el-Fatiha" dendiği zaman Fatiha suresini okumak şart değildir. Okuyan kişi sevap kazanır. Okumayan da bu sevaptan mahrum kalır, ancak günah işlemiş olmaz.