Memur Maaşlarına Temmuz Zammı: Kimi Memurlar 60 Bin Lirayı Geçecek! Memur Maaşlarına Temmuz Zammı: Kimi Memurlar 60 Bin Lirayı Geçecek!

Meclis'e bu hafta sunulması planlanan vergi paketinde son dakika değişiklikleri yapıldı. Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından önerilen ve aylarca üzerinde çalışılan taslakta yer alan birçok kritik madde, son anda geri çekildi.

Geri çekilen maddeler arasında şunlar yer alıyor:

  • Beyana Tabi Gelir ile Harcamalar Arasındaki Uyumsuzluktan Servet Vergisi: Gelirler İdaresi Başkanlığı, beyana tabi geliri ile yapılan harcamalar arasında yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden özel gider bildirimi istenmesini ve izah edilemeyen fark tutarlarından servet vergisi alınmasını talep etmişti. Bu madde taslaktan çıkarıldı.
  • Borsa Kazanç Vergisi: Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve 3 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlardan vergi alınması planlanıyordu. Taslakta yer alan bu madde de geri çekildi.
  • Yemde ve Gübrede KDV Artışı: Tarım ürünlerinde KDV artışı ve çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden doğrudan destek ödemesi yapılması da gündemde idi. Bu madde de taslaktan çıkarıldı.
  • Tapuda Gerçek Bedelle Satış: Gayrimenkullerin emlak vergileri ve tapu harçlarının bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilmesi de taslakta yer alan maddeler arasındaydı. Ancak bu madde de kabul edilmedi.
  • Kiraya %20 Stopaj ve Birden Fazla Eve Vergi: Kiracıların kirasını her ay bankaya yatırması ve bankalar tarafından kesilen %20 stopaj vergisinin Maliye'ye gönderilmesi önerisi de taslakta yer alıyordu. Bu madde de geri çekildi.
  • Kitapta KDV İstisnasının Kaldırılması: Basılı kitap ve süreli yayınların KDV'den istisna tutulması da taslakta yer alan maddeler arasındaydı. Bu madde de kabul edilmedi.

Taslakta yer alan ve gündemde kalan bazı maddeler ise şunlar:

  • Yurt Dışı Çıkış Harcı 1500 TL: Yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi ve her yıl değerleme oranında artırılması öngörülüyor.
  • Engellilere ÖTV İstisnası Yerine Nakit Destek: Engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılarak nakit destekte bulunulması önerisi taslağa girmedi. Engelli araçlar için ÖTV istisnası devam edecek ve mevcut durumda beş yılda bir yararlanılan bu sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülüyor.

Vergi paketinin son hali önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek.

Editör: Haber Merkezi