Kademeli Vergi ve Boş Konut Vergisi: Merkez Bankası, birden fazla konuta sahip olanlara kademeli vergi ve boş konut vergisi getirilmesini önerdi. Bu sayede, yatırım amaçlı konut alımlarının önüne geçilmesi ve kiralık konut arzının artırılması hedefleniyor.

Hisseli Kiracılık Modeli: Merkez Bankası, Londra'da uygulanan "hisseli kiracılık" modelinin Türkiye'ye getirilmesini önerdi. Bu modelde, ilk defa konut sahibi olacaklar, evin en az %25'ini satın alarak kira ödeyebilecek ve ilerleyen zamanlarda kalan hisseyi de satın alabilecekler.

Şirketler Kiralık Konut İnşa Etsin: Merkez Bankası, kiralık konut arzını artırmak için özel sektörün teşvik edilmesini önerdi. Özel sektör şirketlerinin kiralık konut inşa etmesi ve halka açılması ile kurumsallaşmanın artması ve kira piyasasının istikrara kavuşması hedefleniyor.

Diğer Ülke Örnekleri: Merkez Bankası, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde uygulanan sosyal konut politikalarına da dikkat çekti. Bu ülkelerde, kamunun sahip olduğu konut stoku uygun kiralarla çeşitli gelir gruplarına sunuluyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sübvansiyon sağlanıyor.

Editör: Haber Merkezi