Karatay Belediye Başkanlığı, ilçenin sınırları içerisinde bulunan Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde önemli bir adım attı. M29A16B4D – M29A16C1A – M29A16C1B – M29A16D2B imar paftalarına isabet eden toplam 93 parselin yer aldığı alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi gerçekleştirildi.

Karatay Belediye Encümeni tarafından 01/03/2023 tarihinde alınan ve 2023/321 sayılı karar ile onaylanan düzenleme, ilgili parsellerin yeni durumunu belirlemekte ve mahalledeki yapılaşma düzenini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

karaaslan-uzumcu-mahallesi-parseller

Parselasyon planı ile özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri, Belediye binasının Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde 22/09/2023 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle 2. kez askıya çıkarılmıştır. Bu belgeler, ilgililerin incelemesi için belediye binasında bulunmaktadır.

Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde Toplam 796 Parsel Düzenlemeye Tabi Tutuldu

Karatay Belediye Başkanı [Başkanın Adı], bu düzenlemenin ilçe genelindeki planlı gelişim ve kentsel düzenlemeyi teşvik etme amacını taşıdığını belirtti. Ayrıca, yeni imar planlarının bölgedeki vatandaşlar için daha yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Karaaslan Üzümcü Mahallesi sakinleri ve ilgili paydaşlar, yeni düzenlemeler hakkında görüş ve önerilerini belirtmek için Belediye binasına başvuruda bulunabilirler. İmar planları ile ilgili son kararın alınmasının ardından, mahallenin geleceğine yönelik önemli adımlar atılmış olacak.