Evet, kat irtifakı ve normal tapu arasında farklar bulunmaktadır:

1. Kat İrtifakı: Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir inşaatın tapu kaydının yapıldığı aşamadır. Yani, inşaatın proje aşamasında veya yapım aşamasında iken tapu sicil müdürlüğüne başvurularak belirli katlara ayrılmış olarak tapu alınır. Bu durumda, inşaat tamamlandığında, bu katlar üzerindeki bağımsız tapu hakları verilir. Kat irtifakı, inşaatın tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine dönüşebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Yeni Düzenleme: e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu Başlıyor Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Yeni Düzenleme: e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu Başlıyor

2. Normal Tapu (Kat Mülkiyeti Tapusu): Normal tapu, tamamlanmış bir binanın veya yapı kompleksinin tümünün birden tapusunun alındığı belgedir. Bu tip tapuda, her kat veya daire ayrı ayrı belirtilmez. Tamamlanmış bir yapının sahibi, normal tapu üzerinde tüm yapıya sahip olur ve bu tapuda bağımsız bölüm numarası veya kat belirtilmez.

Sonuç olarak, kat irtifakı, inşaatın henüz tamamlanmamış durumunda belirli katlara ayrı ayrı tapu alınmasını sağlar, normal tapu ise tamamlanmış bir binanın tamamına dair tapuyu ifade eder. Kat irtifakı, inşaatın tamamlanması ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine dönüşür.