Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin afet sigortası alanında önemli bir adım attığını belirterek, zorunlu afet sigortası (ZAS) modelinin yakında devreye alınacağını açıkladı. Bu yeni sigorta modeli, sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi afetleri de kapsayacak.

Zorunlu Deprem Sigortasının Tarihçesi

Zorunlu deprem sigortası, 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında, bir kanun hükmünde kararnameyle uygulamaya konulmuştu. Bu düzenleme ile birlikte sivil konutların sigorta kapsamına alınması amaçlanmış ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştu. Bakan Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığını belirtti.

Yeniden Refah Konya Teşkilatı'nda 3 İstifa Daha Yeniden Refah Konya Teşkilatı'nda 3 İstifa Daha

Güncel Durum ve Teminatlar

Zorunlu deprem sigortası bugüne kadar milyonlarca konuta teminat sağladı. Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinde zorunlu deprem sigortası bulunan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor.

Yeni Kapsam: Taşınır Mallara Sigorta Güvencesi

Bakan Şimşek, doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın Türkiye'deki hasarları da artırdığına dikkat çekti. Depremin yanı sıra, diğer doğal afetlerde konut içindeki taşınır mallarda da hasar oluştuğunu belirten Şimşek, yeni zorunlu afet sigortasıyla taşınır malların da sigorta kapsamına alınacağını açıkladı.

ZAS ile Kapsama Giren Yeni Afetler

Mevcut durumda sadece deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının neden olduğu maddi zararlar zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alınıyor. Yeni ZAS modeliyle ise sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi afetler de sigorta kapsamına alınacak. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınacak.

Köy Alanları da Sigorta Kapsamında

Bakan Şimşek, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken, yeni zorunlu afet sigortasıyla kapsama alınan doğal afetlerin yapısı gereği köy alanlarının da kapsama dahil edileceğini belirtti.

ZAS'ın Devreye Alınma Tarihi

Zorunlu afet sigortasının (ZAS) Haziran 2024 sonu itibarıyla devreye alınması planlanıyor. Bakan Şimşek, yeni sigorta modeliyle afetlerin neden olduğu zararların daha geniş bir kapsamda teminat altına alınacağını vurguladı.

ZAS HAKKINDA

 • Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) nedir?
 • ZAS, sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi doğal afetleri kapsayan bir sigorta modelidir.
 • ZAS hangi afetleri kapsayacak?
 • Deprem, sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi afetleri kapsayacak.
 • Zorunlu deprem sigortası ile ZAS arasındaki fark nedir?
 • Zorunlu deprem sigortası sadece deprem ve deprem kaynaklı afetleri kapsarken, ZAS daha geniş bir afet yelpazesini kapsar.
 • Taşınır mallar ZAS kapsamında mı?
 • Evet, ZAS kapsamında taşınır mallar da sigorta güvencesine alınacak.
 • Köy alanları da ZAS kapsamında mı?
 • Evet, ZAS ile köy alanları da sigorta kapsamına dahil edilecek.
 • ZAS ne zaman devreye alınacak?
 • ZAS'ın Haziran 2024 sonu itibarıyla devreye alınması planlanıyor.