Yeni Kriz: Kiracılar Tahliye Taahhüdü ile Baş Başa

Türkiye, fahiş fiyat krizinden çıkıp barınma krizine dönüşen sorunuyla mücadele ederken, kiracılar şimdi de tahliye taahhüdü dayatmalarıyla yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri, kiraların hızla yükselmesi nedeniyle kiracılardan tahliye taahhütnamesi imzalamalarını talep ediyor. Peki, bu durum kiracıları nasıl etkiliyor?

Fahiş Kiralar ve Yeni Sorunlar

Özellikle son yıllarda Türkiye'de emlak fiyatlarının hızla artması, kiracıları olumsuz etkiledi. Mülk sahipleri, yıllık kiralama bedellerini tahsil ederken, yerli kiracılardan yüksek kira taleplerinde bulunuyor. Ancak yüzde 25'lik artış sınırı nedeniyle kiracılar ve mülk sahipleri arasında tartışmalar yaşanıyor. Mülk sahipleri, yüzde 25'i kabul etmeyip kiracıları tahliye etmek istese de, bu işlem mevcut yasal düzenlemelere takılabiliyor.

Tahliye Taahhüdü: Yeni Bir Uygulama

Bazı mülk sahipleri, kiracıları tahliye taahhüdü imzalamaları için zorluyor. Kiracılar, bu taahhüdü imzalamak zorunda kalıyorlar. Taahhüdü imzalayan kiracılar, mülk sahipleriyle anlaşmazlık yaşadıklarında, mahkeme kararıyla tahliye edilebiliyorlar.

Kiracılar Arasında Makas Açılıyor

Yüzde 25 kira artış sınırlaması, eski kiracılar için bir rahatlama sağlarken, yeni kiracılar arasında farklı bir dinamik oluşturuyor. Kiracılar, enflasyon karşısında düşen kiralarının artışını yasal bir gerekçe olarak kullanmaya çalışırken, mülk sahipleri daha tedbirli bir şekilde yeni kiracılarla anlaşmanın yollarını arıyorlar.

Sonuç: Barınma Krizi Devam Ediyor

Türkiye'de kira meselesi, fahiş fiyatlar, yasal sınırlamalar ve tahliye taahhüdü gibi faktörlerle giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Kiracılar için uygun ve sürdürülebilir barınma koşullarının sağlanması, bu sorunun çözümü için atılması gereken adımlar arasında bulunuyor.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğine dair kiraya verene verdiği yazılı bir beyandır. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesine ek olarak düzenlenebileceği gibi, kira sözleşmesi ile birlikte de düzenlenebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Hakkında

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  • Yazılı olması
  • Kiracının imzasının bulunması
  • Tahliye tarihinin belirtilmesi
  • Kiralanan taşınmazın adresinin belirtilmesi

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesini sona erdirmez. Ancak, kiracının taahhütnamede belirtilen tarihte taşınmazı tahliye etmemesi halinde, kiraya veren tahliye davası açabilir.

Tahliye taahhütnamesi, aşağıdaki durumlarda geçersiz olabilir:

  • Tahliye taahhütnamesi, kiracının iradesini sakatlayan bir durumda düzenlenmişse, kiracı tahliye taahhütnamesini bir yıllık süre içinde iptal edebilir.
  • Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin tarafları tarafından imzalanmamışsa, geçersizdir.
  • Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihi belirtilmemişse, geçersizdir.
  • Tahliye taahhütnamesinde kiralanan taşınmazın adresi belirtilmemişse, geçersizdir.

Tahliye taahhütnamesinin geçersiz olması halinde, kiracı taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen sürenin sonuna kadar kiralamaya devam edebilir.

Tahliye taahhütnamesinin geçersizliği konusundaki uyuşmazlıklar, mahkemeye taşınabilir.