Tarım İşletmesi, 10 Ağustos'ta yapılacak ihalede 15.550 dekarlık hububat ve fiğ sapi alanını satışa çıkaracak.

Konuklar Tarım İşletmesi, 2023 yılı çalışma dönemi içerisinde gerçekleştireceği hububat ve fiğ sapi satış ihalesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 15.550 dekarlık alanda yapılacak olan ihale, tarım sektörü için yeni işbirliği olanakları sunacak.

İhale, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.30’da Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecek. Ancak, ihaleye katılan olmadığı veya verilen tekliflerin uygun görülmediği durumda, ikinci bir şansa kapı aralanacak ve ihale 17 Ağustos 2023 Perşembe günü aynı şartlar altında yeniden yapılacak.

İhalenin gerçekleşeceği adres Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Sarayönü/KONYA olarak belirlendi. İhale şartnamesi işletme merkezinden veya www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Müşteriler, birden fazla partiye fiyat teklifi verebilecekleri gibi, istedikleri bir partiyi tamamen kapsayacak şekilde de teklif sunabilecekler.

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler şunlar: a) Tebligat için adres beyanı belgesi, b) Geçici teminat, c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ve imza sirküleri; gerçek kişi olması durumunda ise imza beyannamesi.

Geçici teminatlar, Ziraat Bankası Sarayönü/KONYA şubesinin İBAN NO: TR22 0001 0006 0005 9943 7852 42 numaralı hesabına yatırılacak ve alınan makbuz ihale komisyonuna sunulacak.

İhale dokümanı, TİGEM Genel Müdürlüğü'nün www.tigem.gov.tr internet adresinde ücretsiz olarak temin edilebileceği gibi, işletmeden de temin edilebilir.

Konuklar Tarım İşletmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kapsamına girmeyen bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Yapılacak ihaleler, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleşecektir. Bu ihale, tarım sektörü için önemli bir adım olarak kayda geçiyor.

SATIŞA KONU OLAN LİSTE ŞU ŞEKİLDE:

konuklar-konya-tarim-satis-ihale