AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi, kentsel dönüşüm projelerinde kat malikleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi ve süreçleri hızlandırmayı amaçlıyor. Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk gerekmekteydi. Ancak yeni teklif ile bu oran salt çoğunluğa indirilerek, kat maliklerinin yarısından bir fazlasının onayıyla karar alınabilecek.

Kat Malikleri Arasındaki Anlaşma Oranı Salt Çoğunluğa İndiriliyor

AK Parti kaynaklarına göre, bu düzenleme ile uzayan kentsel dönüşüm süreçlerine son verilmesi hedefleniyor. Ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla teklifte ayrıca Tebligat Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler de yer alıyor.

Tebligat Kanunu'nda Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm Süreçleri Hızlanıyor

Kentsel dönüşüm projelerinin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması için bu yeni yasa tasarısının önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Teklifin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte, kentsel dönüşüm süreçlerindeki kat malikleri anlaşmazlıklarının azalması ve projelerin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.