Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, 7. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, suyun yönetiminin tek başına idarelerin çabasıyla hallolmayacak bir pozisyonda olduğunu belirterek, herkesin suyu kullanırken sınırlı ve kıt bir varlık olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Demir, forumda yaptığı konuşmada, suyun insanlığın yanı sıra bütün canlıların ve ekosistemin ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunu belirterek, "Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sebeplerle özel bir mahiyet kazanan su; ulusal ve uluslararası bir mahiyete bürünmüştür. Buna bağlı olarak yönetim süreçlerinde su ile ilgili karar politikalarının öngörü dahilinde belirlenmesi önem arz etmektedir. Günümüzde su yönetimi konusunda önemli paradigmal değişiklikler söz konusu olmaktadır. Özelleştirme politikaları kimi ülkelerde tekrar kamulaştırma uygulamalarına dönüşmektedir. Giderek su kıtlığı çeken bir ülke konumuna gelmemiz dolayısıyla su yönetimi konusunda duyulan kaygının arttığını görmekteyiz" dedi.

Özellikle metropol kentler başta olmak üzere; su tüketiminin kontrolü, yer altı sularının korunması ve kayıp kaçak oranları da dikkate alındığında halihazırda su yönetim sisteminin iyileştirilmesi gereken yönleri bulunduğuna dikkat çeken Demir, "Bu yönetimi, başta tarım olmak üzere; endüstri ve içme-kullanma suyu temini konuları başlığı altında değerlendirebiliriz. Buna göre; suyun yönetimi tek başına idarelerin çabasıyla hallolacak bir pozisyonda da değildir. Çünkü kullanıcısı insan olduğuna göre herkesin suyu kullanırken sonsuz bir varlık gibi düşünmeden sınırlı ve kıt bir varlık olduğu bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Bu prensibin ve uygulama geleneğinin sağlanabilmesi için öncelikle insanımızın bu konuda bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

Artık su varlığı olan ülkelerin bile su konusunda güvenlik, ekonomik ve sosyolojik açıdan tehdit altında olduğunu vurgulayan Demir, "Geçtiğimiz yüzyılda petrol revaçtaydı ve petrol savaşları yaşandı. Bu yüzyılda petrolün yerini su alacak ve su savaşları yaşanacaktır. Tahminlere göre; 2100 yılında 1 litre su, şimdiki petrol fiyatında olacaktır. Zaten su yoksulu bir ülkede yaşamaktayız. Suyu gözümüz gibi korumamız gerekmektedir" cümlelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi