Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımları devam ediyor. Yayınlanan ilana göre 5 farklı pozisyon için personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihi ise 13 Temmuz 2023.

Büyükşehir'in alım yapacağı meslekler şu şekilde:

- Saha Kontrolorü (Ereğli)

- Elektrik UStası (Ereğli)

- Bahçıvan (Ereğli)

- Kıraathane Elemanı (Ereğli)

- Temizlik Elemanı (Ereğli)

BAŞVURU ANA ŞARTLARI DA AÇIKLANDI

Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış bulunmak,

4857 sayılı İş Kanunun 30'uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

Edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,

Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

MESLEKLER İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi

En az İlköğretim mezunu olmak, Temizlik maddelerine karşı herhangi bir alerjisi bulunmamak,

WC , Lavabo, Açık ve kapalı alanda zemin temizliğini yapabilecek, Masa , Kitap rafları vb. tüm araç ve gereçlerin temizliğini yapabilecek, Kıraathane alanında genel düzenin sağlanması için verilecek taşıma ve düzenleme görevlerini yerine getirebilecek.

Kıraathane Görevlisi için ; En az Lisans mezunu olmak, MS Office programlarına hakim olmak,

Kitapların taşınması , yerleştirilmesi , düzenlenmesi ve takip edilmesi, ortamın temizlik ve düzenleme işlerinin yapılması, Ziyaretçilerin yönlendirilmesi , talep ve isteklerinin karşılanması gibi verilebilecek tüm görevleri yerine getirebilecek.

İşini yapmaya engel bir sağlık problemi veya kronik rahatsızlığı bulunmamak,

Malzeme taşıma, yük kaldırma vb. durumlara engel bir durumu bulunmamak,

Konya Ereğli İlçesinde ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmasına engel bir durumu bulunmamak(07:00 – 23:00 saatleri arasında)

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak.

Kıraathane Elemanı

En az Lisans mezunu olmak, MS Office programlarına hakim olmak,

Kitapların taşınması , yerleştirilmesi , düzenlenmesi ve takip edilmesi, ortamın temizlik ve düzenleme işlerinin yapılması, Ziyaretçilerin yönlendirilmesi , talep ve isteklerinin karşılanması gibi verilebilecek tüm görevleri yerine getirebilecek.

İşini yapmaya engel bir sağlık problemi veya kronik rahatsızlığı bulunmamak,

Malzeme taşıma, yük kaldırma vb. durumlara engel bir durumu bulunmamak,

Konya Ereğli İlçesinde ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmasına engel bir durumu bulunmamak(07:00 – 23:00 saatleri arasında)

İlan tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak.

Saha Kontrolorü

- Üniversitelerin örgün eğitim veren İnşaat bölümlerinden Ön Lisans seviyesinde mezun olmak,

- İyi derecede Autocad ve MS Office programlarını kullanabiliyor olmak,

- Mimari ve statik proje okuma ve denetleme bilgisine sahip,

- Metraj, Hakediş ve Şantiye Yapı bilgilerine sahip,

- Arazi ölçüm cihazlarını kullanabilen, (GNSS, Nivo vb.)

- Alanda analitik çözüm üretebilen, Ekip çalışmasına uygun,

- Sahada imalat yapabilecek deneyime sahip,
- Keşif, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlayabiliyor olmak,

- Hizmet alımı, yapım, bakım, onarım vb. işlerle ilgili etüt ve projeleri hazırlayabilecek bilgiye sahip olmak,

-Proje hizmet alım işlerinde statik proje ve hesaplarını kontrol edebilecek, statik projeler ile mimari projelerin uyumluluğunu denetleyebilecek ve bunları düzenleyebilecek bilgiye sahip olmak,

Elektrik Ustası

- Üniversitelerin örgün eğitim veren İnşaat bölümlerinden Ön Lisans seviyesinde mezun olmak,

- İyi derecede Autocad ve MS Office programlarını kullanabiliyor olmak,

- Mimari ve statik proje okuma ve denetleme bilgisine sahip,

- Metraj, Hakediş ve Şantiye Yapı bilgilerine sahip,

- Arazi ölçüm cihazlarını kullanabilen, (GNSS, Nivo vb.)

- Alanda analitik çözüm üretebilen, Ekip çalışmasına uygun,

- Sahada imalat yapabilecek deneyime sahip,

-Keşif, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlayabiliyor olmak,

-Hizmet alımı, yapım, bakım, onarım vb. işlerle ilgili etüt ve projeleri hazırlayabilecek bilgiye sahip olmak,

-Proje hizmet alım işlerinde statik proje ve hesaplarını kontrol edebilecek, statik projeler ile mimari projelerin uyumluluğunu denetleyebilecek ve bunları düzenleyebilecek bilgiye sahip olmak.

Bahçıvan

- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak,

- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

- En az İlkokul mezunu olmak,

- Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

- Ağır işlerde, arazi şartlarında, yüksekte çalışabilecek, beden ve kas gücü gerektirecek işleri yapabilecek durumda olmak, çalışmaya engel sağlık sorunu veya kronik rahatsızlığı bulunmamak,

- Tercihen Bahçıvanlık alanında Ustalık / Kalfalık / Çıraklık / Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgeye sahip olmak,

- Tercihen peyzaj işlerinde çalışmış veya çiftçilik yapmış, ekim, dikim, bakım ve ilgili alanlarda temizlik konularında tecrübeli olup ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek,

- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak,

- Konya İli Ereğli ilçesinde ikamet ediyor olmak,

- İlan tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN