Konya Ereğli Belediyesi, Talatpaşa Mahallesi'nde yer alan 10587 metrekarelik tarla için satış ihalesi düzenliyor. İhaleye katılmak isteyen potansiyel alıcılar için gerekli belgeler ve şartlar açıklandı.

Belediye, söz konusu taşınmazın sahibi olarak belirtilirken, ihale bilgileri de aşağıdaki gibi verildi:

Mal Sahibi Bilgileri:

 • Belediye Adı: Konya / Ereğli Belediyesi
 • Adres: N. Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA
 • Telefon: (0 332) 713 15 18
 • Faks: (0 332) 713 12 40

İhaleye İlişkin Bilgiler:

 • İhale Usulü: Mülkiyeti belediyeye ait olan tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacak. Şartname, Belediyenin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak incelenebilir.
 • İhale Yeri: Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı

İhale Edilecek Taşınmaz Bilgileri ve İhale Tarihi:

 • Taşınmaz: Talatpaşa Mahallesi 1221 ada, 65 parsel numarasına sahip tarla.
 • İstenen Bedel: 12.704.868,00 TL
 • İhale Tarihi: 21 Eylül 2023, Saat: 14:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler: İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

 • Teklif Mektubu (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • Başvuru Dilekçesi (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • İmzalı Şartname Fotokopisi (Her sayfası imzalı, Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • Geçici Teminat Bedel Makbuzu veya Teminat Mektubu (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • Şartname Bedel Makbuzu (1.000,00 TL, Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • İkametgâh İl Muhabiri (Gerçek Kişilik)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişilik)
 • Ticaret Oda Kaydı Belgesi (Tüzel Kişilik)
 • Şirket Yetki Belgesi ve İhaleye Katılacak Kişinin İmza Sirküsü (Tüzel Kişilik)
 • Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi (Tüzel Kişilik)
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur yazısı (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Sirküsü (Vekâleten katılma durumunda, Gerçek ve Tüzel Kişilik)
 • Yurt Dışında İkamet Edenler İçin Türkiye'de Tebligat Adresi

İhale, 21 Eylül 2023 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecektir. İhale sonucu memnuniyetle karşılanmadığı takdirde, 28 Eylül 2023 tarihinde aynı şartlarda ve yerde ikinci bir ihale düzenlenecektir. İsteklilerin bu fırsatı değerlendirmeleri bekleniyor. İhale süreci, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

Editör: Haber Merkezi