Konya'nın Ereğli ilçesi, Türkiye'nin bir ilçesi olarak kalmaya devam edecektir. Ereğli'nin il olup olmayacağına dair resmi bir girişim ya da karar henüz alınmamıştır. Türkiye'de bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesi, genellikle o ilçenin nüfusunun ve ekonomik potansiyelinin yeterli düzeyde olması ve ilçenin bölgesel öneminin artması gibi faktörlere bağlıdır.

Ancak, Ereğli'nin ilçe statüsünde kalmaya devam etmesine karar verilmesi halinde, bu durum Ereğli'nin yönetim, hizmet ve imkanlarına etki edebilir. Ereğli'nin ilçe veya il statüsü konusunda yapılacak olan herhangi bir karar, ilgili devlet organları tarafından alınacaktır.

İl olmak için nüfus kaç olmalı

Türkiye'de bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesi için gerekli olan nüfus sayısı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda belirlenmiştir. Buna göre, bir ilçenin il statüsüne yükseltilmesi için nüfusunun 750.000'i aşması gerekmektedir.

Ancak, kanunda belirtilen bu şartlar mutlak olarak kabul edilmemektedir. İlçenin ekonomik potansiyeli, bölgesel önemi, altyapı ve hizmet imkanları gibi diğer faktörler de değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, ilçelerin nüfuslarına ek olarak, diğer faktörler de il statüsüne yükseltilmesinde etkili olabilir.

Ereğli nüfusu kaç?

2021 yılı verilerine göre Konya ilinin Ereğli ilçesinin nüfusu 69.450'dir.