Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, Türkiye'nin kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerinin uygulanacağı 2024-2026 dönemi belirlendi. Bu dönemde kamu harcamalarının makroekonomik istikrarı koruma, üretimi artırma ve toplumun refah düzeyini yükseltme amacı doğrultusunda tasarruf yapılacağı vurgulandı.

para-1

Kararda öne çıkan bazı önemli noktalar şu şekildedir:

  1. Temel Hedefler: Bu dönemdeki temel hedefler arasında sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini güçlendirmek ve makroekonomik istikrarı sürdürmek bulunmaktadır.

  2. Kamu Yatırımları: Kamu harcamalarının tasarruf edilirken, özellikle üretken faaliyetleri destekleyen altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Kamu kesimi yatırımları, özel sektör yatırımlarını tamamlayacak bir yaklaşımla planlanacak ve hayata geçirilecektir. Bu, iş, üretim, yatırım ve yaşam koşullarını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarını içerecektir.

  3. Öncelikli Sosyal İhtiyaçlar: Kamu yatırım kaynakları, öncelikli sosyal ihtiyaçları karşılamak ve üretken faaliyetleri desteklemek amacıyla yönlendirilecek. Ayrıca, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılması ve yatırım harcamalarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi için özen gösterilecektir.

  4. Yeni Projeler ve Tasarruf: Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, zorunlu olmadıkça 2024 Yılı Yatırım Programı'na yeni projeler alınmayacak. Mevcut projelerin tamamlanması ve bakım-onarım işlerine öncelik verilecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına hizmet etmeyen projeler önerilmeyecektir.

Bu kararla birlikte Türkiye, kamu harcamalarını kontrol altında tutarak ekonomik istikrarı koruma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tasarruf tedbirleri, ülkenin sürdürülebilir büyümesini destekleyen ve vatandaşların refahını artırmayı hedefleyen bir çerçevede hayata geçirilecektir. Bu dönemde kamu yatırımları, özel sektörün gelişimini destekleyen ve ülkenin rekabetçiliğini artıran projelerle örtüşecektir.

Editör: Haber Merkezi