Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı. Söz konusu istatistiklerde Türkiye'de yoksulluk oranı yüzde 14,4 olarak belirlenirken Konya ve Karaman'da bu oranın 11,0 olduğu ortaya çıktı.

TEK KİŞİLİK HANELER FAKİR DEĞİL

Hanehalkı tipine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin % 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1,0 puan artarak %7,5, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında ise 2,6 puan artarak %11,7 olmuştur.

Hüseyin kurtuldu, tutuklandı hem kendi hem Emine'nin başını yaktı Hüseyin kurtuldu, tutuklandı hem kendi hem Emine'nin başını yaktı

MEZUNİYET FAKİRLİĞİ ETKİLİYOR

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar olmayan fertlerin %27,7'si, bir okul bitirmeyenlerin %24,4'ü, lise altı eğitimlilerin %13,8'i, lise ve dengi okul mezunlarının ise %7,8'i yoksul olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunları ise %2,6 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.

EN FAKİR ŞEHİRLER

İBBS 2. Düzey bölgelerinin her biri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %15,0 ile TR62 (Adana, Mersin), %14,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve %14,3 ile TR31 (İzmir) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %3,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), %6,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve %7,5 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) oldu.