Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya ilinde yer alan Meram ve Selçuklu ilçelerinde toplam 10 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu arsaların ihaleleri, 29 Eylül ile 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Meram ilçesi sınırları içinde yer alan Kızılören, Karadiğin, Erenkaya ile Pamukçu mahallelerinde ve Selçuklu ilçesinin Yukarıpınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bu arsaların satışı için ihaleler, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenler, gerekli belgeleri ve geçici teminatı ile başvuruda bulunabilirler. Başvurular posta yoluyla da kabul edilecektir, ancak belirtilen ihale saati öncesinde Komisyon Başkanlığı'na ulaşması gerekmektedir.

5 YIL EMLAK VERGİSİ VERMEYECEKLER

İhale sonucunda satışı gerçekleşecek taşınmazlar için KDV hariç olmak üzere vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacak. Ayrıca, bu taşınmazlar 5 yıl boyunca Emlak Vergisinden muaftır.

DÖRTTE BİRİ PEŞİN

İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, bedel 5.000 TL'yi aştığında talep üzerine 1/4'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitlendirme yapma imkanı sunulmaktadır.

BELGE İSTENİYOR

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında yasal yerleşim yeri sahibi olma, Türkiye'de adres gösterme, kimlik belgesi ve gerektiğinde vekaletname gibi belgelerin sunulması bulunmaktadır.

Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde işlem bedeli, satış bedeli üzerinden belirlenen oranlarda alınacak ve bu işlemler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

İhale saatleri ilan edildiği şekilde başladıktan sonra uzatılması veya iptal edilmesi durumunda, takip eden ihaleler aynı gün içinde devam edecektir. Ancak ihalelerin saatinin uzamasından kaynaklanan herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz ve tazminat talep edilemez.

İşgalci veya hissedarlı taşınmazlarla ilgili ihtilafların alıcıya ait olduğu ve kurumun sorumluluğunun olmadığı belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Konya'da yapacağı arsa ihaleleriyle ilgili daha fazla bilgiye http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Konya'da Ahır Yangını Faciası: Binlerce Saman Küle Döndü! Konya'da Ahır Yangını Faciası: Binlerce Saman Küle Döndü!

KONYA'YA BURAYA MI KAYACAK?

Özellikle kent merkezinde arsa üretiminde yüksek bedeller nedeniyle zorluk yaşanan Konya'da yeni araziler için bu ihalenin önemli bir yeri bulunuyor. Satılacak arazilerin içinde Meram bölgesindeki arsaların tamamı tarım arazisi niteliğinde. Ancak Selçuklu ilçesinde satılacak araziler için kullanılan ifade "Bir kısmı 1/1000 Ölçekli Planda Yol, Geri Kalan Kısmı 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Konut Gelişme Sahası" şeklinde. Bu da önümüzdeki yıllarda bu bölgenin konut imarına açılacağı yönünde yorumları beraberinde getiriyor.

KONYA'DA SATILACAK 10 ARSANIN TAM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

MAHALLE  PAFTA  ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ  (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
Yukarıpınarbaşı L29-D-17-C-3-A 29955 10 1.694,77 Bir kısmı 1/1000 Ölçekli Planda Yol, Geri Kalan Kısmı 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Konut Gelişme Sahası 2.200.000,00
Erenkaya m28a24c 192 1 14.198,40 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 5.680.000,00
Erenkaya m28a24d 195 61 17.795,22 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Kısmen Tarım Kısmende Doğal Karakteri Korunacak Alan 4.449.000,00
Karadiğin m28c02b 108 14 15.900,00 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.385.000,00
Kızılören m28a12b 226 34 22.490,99 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.475.000,00
Kızılören m28a12b 228 81 8.224,28 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı ve yol 2.221.000,00
Kızılören m28a12b 230 38 25.454,73 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.291.000,00
Kızılören m28a12b 230 42 30.352,85 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 2.732.000,00
Kızılören m28a14a09d 233 260 13.446,30 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Tarım Alanı 4.370.000,00
Pamukçu m28c04d1d 39141 67 4.897,58 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı 2.204.000,00