Çumra'da 79 Arazi İhalesi Duyuruldu

Çumra Belediye Başkanlığı, Çumra ilçesinde bulunan 79 araziyi satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu arsaların satışı, 8 Kasım 2023 tarihinde açık artırma usulü ile gerçekleşecek. Araziler için istenen metrekare bedeli ise 275 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Satışa sunulan araziler Abditolu, Alemdar, Dedemoğlu, Küçükköy mahallelerinde bulunuyor. İhale ile ilgili detaylar şu şekilde:

İhale Detayları ve Şartnameler

  • Söz konusu taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
  • İhaleyi yapma veya yapmama, uygun bedeli tespit etme konusunda tamamen serbest olan İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından karar verilecektir.
  • İsteyenler, Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebilirler. Şartname almak isteyenler, Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden 100 TL karşılığında temin edebilirler.
  • İhaleye katılmak isteyenlerin belirli belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belge, kanuni ikamet belgesi veya Türkiye'de tebligat için adres beyanı sunulmalıdır. Tüzel kişilerin imza sirküleri, vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılmak için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduklarını gösterir imza beyannamesi gibi belgeler de gereklidir.
  • Ödemeler, satış bedelinin %30'unun peşin alınması ve geriye kalan kısmın %35'inin 31 Mayıs 2024 tarihinde ve %35'inin 30 Kasım 2024 tarihinde 2 eşit taksitte ödenmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Satış bedelini peşin ödeyenlere %10 indirim uygulanacaktır.

konya-cumra-satilik-araziler

İlanda yer alan parsellerin konum ve mevki bilgileri "parselsorgu.tkgm.gov.tr" adresinden veya Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.