Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'ne Göre Düğünler ve Müzik Yayınları Yeniden Düzenlendi

Konya Valiliği, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan düzenlemeler, açık alanlardaki müzik yayınlarını kapsayarak özellikle düğünlerde uygulanacak saat sınırlamalarını içeriyor.

Açık Havada Müzik Yayını İçin Yeni Saat Sınırlaması

Konya'da açık havada düzenlenen etkinliklerde müzik yayınına ilişkin yeni saat sınırlaması getirildi. İşte detaylar:

Konya İl Mahalli Çevre Kurulu, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'ne dayanarak, açık alanlardaki müzik yayınlarını düzenlemek üzere toplandı. Toplantı sonucunda alınan kararlar Konya Valiliği tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Konya İl Mahalli Çevre Kurulu, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında önemli düzenlemelere imza attı. Bu düzenlemeler, özellikle açık alanlardaki müzik yayınlarına ilişkin saat sınırlamalarını içeriyor ve bu kapsamda düğünler de etkileniyor.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'ne göre, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun yetkisi ve sorumluluğu altında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimi amacıyla il özelinde kararlar alınabiliyor. Bu çerçevede, açık alandaki müzik yayınlarıyla ilgili önemli kararlar alındı.

konya-il-cevre-kurul-dugun-karari

28 Temmuz 2023 tarihli ve 256 karar numaralı Mahalli Çevre Kurulu kararına göre, müzik yayını yapan işyerlerinin açık havada bulunan bölümlerinde ve açık alanda gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü faaliyetlerde müzik yayınının en geç saat 23:00'ta sonlandırılmasına karar verildi. Ayrıca, kapalı ortamda müzik yayını yapan işyerleri için de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen saatte müzik yayınının sona erdirilmesi zorunlu hale getirildi.

Açık havada müzik yayını yapılan etkinlikler de yeni düzenlemeler kapsamında değerlendirildi. İlgili belediyeler tarafından bildirilen ve belirli etkinliklerin düzenlenmesine izin verilen alanlar için yıllık azami etkinlik sayısı ile etkinliğin peş peşe düzenlenebileceği gün sayısı, İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenecek. Bu sınırların aşılması durumunda ise Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanacak.

Ayrıca, geçmiş İl Mahalli Çevre Kurulu toplantılarında alınan gürültü konusundaki kararların tamamı iptal edilerek, yeni düzenlemelerin öncelik kazandığı belirtildi. Bu kapsamda, müzik yayını yapan işyerleri ve etkinliklerde uygulanacak sınırlamaların, çevresel gürültüyü azaltmaya yönelik önemli adımlar olduğu vurgulandı.

Konya'da açık alanlardaki müzik yayınlarına getirilen bu yeni düzenlemelerin, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla hayata geçirildiği belirtilirken, ilgili kurum ve vatandaşlar arasında uygunluk sağlanması bekleniyor.