Karatay Belediyesi'nin yayınladığı "Belediye uygulama imar planları hakkında duyuru" başlıklı ilanda yüzlerce parselde imar değişikliği yapıldığı bildirildi.

Konya'nın Karatay ilçesi sınırları içinde imar planında değişiklik yapılan mahalleler ve parseller şu şekilde:

M29A11D1A–11D1B–11D2A–11D2D imar paftaları

Aziziye Mahallesi
- 19 ada
73, 75, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 162, 194, 226, 227, 239, 253, 254, 255, 256, 266, 267, 268 ve 269 nolu parseller
- 27 ada 12, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 35 ve 52 nolu parseller
- 29 ada 10 nolu parsel,
- 30 ada 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nolu parseller
- 36 ada 2, 3, 4 ve 11 nolu parseller
- 31527 ada 1, 2, 3, ve 4 nolu parseller
- 5611 ada 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 180, 181, 188, 198, 200, 201, 207, 208, 218, 219, 220, 221, 251, 261, 262, 263, 270, 273, 279, 280, 284, 288, 292, 296, 299, 301 ve 304 nolu parseller

Şeyh Ulema Cemre Mahallesi
- 5131 ada 260, 270, 271 ve 296 nolu parseller
- 5610 ada 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 165, 166, 178, 179, 197, 202, 209, 210, 228, 229, 230, 233, 234, 252, 257, 304, 305, 306, 307 ve 308 nolu parseller
- 32347 ada 1 nolu parsel
- 32352 ada 1 nolu parsel
- 32356 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller
- 32978 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller
- 32979 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller

Çayır Mahallesi
- 25725 ada 14, 15, 19 ve 23 nolu parseller

Çelebi Mahallesi
- 32346 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller

Kerimdedeçeşme Mahallesi
- 33510 ada 1 nolu parsel