Konya'da yaşayan ve kamu sektöründe çalışma hayalini kuranlar için büyük bir fırsat kapısı açılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya'da bulunan yurtlarda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak. İşte başvuru şartları, sürecin detayları ve önemli tarihler:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları ve Zamanı

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
 5. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
 6. Tercih edilecek her grup için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
 7. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 8. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
 9. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
 10. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 11. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Başvurular 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır.

Sınav Detayları ve Değerlendirme Kriterleri

Başvuruların ardından, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluğu incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

Sözlü sınav için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavın değerlendirilmesi, sınav komisyonu üyelerinin belirlediği kriterlere göre yapılacaktır ve puanlama aşağıdaki konuları içerecektir:

 1. Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (50 puan)
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan)
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
 5. Genel kültürü ve genel yetenek (10 puan)
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacak ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacaktır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav tarihlerinde sınava katılamayacak olan adaylar, belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle başvuruda bulunarak sınav tarihlerinin değiştirilmesini talep edebilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların yukarıda belirtilen şartlara dikkat etmeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri önemlidir. Bu fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihine dikkat etmekte fayda var.

BAŞVURU VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN