Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi son yaşanan Konya depremi hakkında net bir açıklama yayınladı. Açıklamada Konya'da korkulacak bir durumun olmadığı ve bazı internet sitelerinde yayınlanan yeryüzü yarıklarına dair cümlelere yer verildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

KORKULACAK BİR DURUM YOK

1 Ağustos Salı günü 18.06’da Konya ili Selçuklu İlçesi Sarıcalar bölgesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin takiben 15 saat içerisinde büyüklükleri 1 ila 2,5 arasında değişen yaklaşık 27 adet artçı sarsıntılar da oluşmuştur. Bu deprem hepimizin bildiği yaklaşık Kuzey-Güney gidişli Konya Fay Zonu üzerinde eğim atımlı normal fay segmentinde oluşmuştur.  Konya kapalı havzası bir çöküntü havzasıdır. Bu ve buna benzer çapta depremlerin olması muhtemeldir. Yaşanan bu depremi farklı durumlara yormak bunun akabinde büyük depremler beklemek doğru bilimsel bir yaklaşım değildir. Mevcut depremden kaynaklı korkulacak bir durum yoktur. 

Meram'da 457 Kaçak Yapı Yıkılacak Meram'da 457 Kaçak Yapı Yıkılacak

BUNLARI DA OKUYUN

- Konya'daki depremi dolunay mı tetikledi?

Konya'daki deprem bize ne anlatıyor?

- Konya'nın deprem risk bölgeleri

- Konya'daki fay hatları nereden geçiyor?

KONYA ÇÖKÜNTÜ HAVZASI

Konya il merkezi çevresinde en önemli genç yapıları K-G gidişli Konya grabeni (çöküntüsü) ve yaklaşık D-B gidişli Kızılören çöküntüsü oluşturur. Konya çöküntüsü; Batıda Konya Fay Zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay Zonu üzerinde bulunmaktadır. Kızılören grabeni (havzası) BKB-DGD gidişli eğim atımlı normal kenar fayları ile sınırlı egemen olarak Miyosen-Pliyosen yaşlı kayaçları kapsayan bir çöküntü havzasıdır.

YER YARIKLARI GERÇEK DEĞİL

Sosyal Medyalarda ve bazı basın yayın kuruluşlarında deprem sonrası yarılmaların olduğu haberi gerçekleri yansıtmamaktadır. Bu yarıklar deprem kaynaklı olamaz depremden kaynaklı yarıklar oluşabilmesi için deprem büyüklüğünün en az 6 ve üzeri olması gerekir. 5 büyüklüğünde bir depremin yüzeyde deformasyon oluşturması beklenmez. Bu yarıklar daha önce de ilimizde sıkça karşılaştığımız Karapınar’da, Emirgazi de, Altınekin dedeler de ve Tuzlukçu da görülen Asismik yarılmalardan farklı değildir. Bu yarılmalar depremden bağımsız yeraltı su çekilmesi sonucu yüzey kırığı hattındaki bloklar arasındaki farklı kil tabaka seviyelerinin olması sonucunda yaşanan bloklar arası farklı hacimsel küçülmeler sonucunda oluşan yarılmalardır.

ALÜVYAL ZEMİN ŞİDDETİ ARTIRIYOR

Deprem sarsıntısı kaya zeminlerde ve alüvyal (Ova) zeminlerde farklı davranışlar sergilemektedir ve ne yazık ki alüvyal zeminlerde zemin büyütmesi dediğimiz sarsıntıyı yapılara şiddetli iletme gibi bir durum bulunmaktadır. Konya gibi alüvyal zeminlere kurulu şehirlerde zemin büyütmesi nedeniyle kuş uçuşu Şehre 150-200 km uzaklıkta olan depremlerde de sarsıntı fazlasıyla hissedilir. Konya’da alüvyon zemine kurulu olduğu için sadece yakınındaki faylardan oluşan depremlerden değil, çok uzaklardaki depremlerden de etkilenebilecektir. Konya ili için sismik ölçüm ve kayıtların tutulduğu dönemlere bakıldığında büyük yıkıcı depreme rastlanılmamıştır. Ancak yer bilimcilerimizden fay çalışan uzmanlarımızın çalışmalarında Konya’da bulunan fayların geniş periyod aralığında orta-büyük deprem ürettikleri sonucuna ulaşmışlardır.

KONYA'DA 3 FAY ZONU TEHLİKELİ

Konya ili ve çevresinde Konya’yı tehdit edebilecek faylara baktığımızda bölgesel faylar olarak nitelendirdiğimiz Akşehir Fay Zonu, Tuz Gölü Fay Zonu ve Ecemiş Fay Zonu bulunmaktadır. Bu fay zonları Konya iline 150-200 km uzaklıkta da olsa da zemin büyütmesi nedeniyle dikkat etmemiz gereken aktif potansiyelli faylardır.