Konya Büyükşehir Belediyesi, kent içinde hızla artan masaj salonları ve inşaat projeleri için yeni düzenlemeleri uygulamaya koydu. Meclis Kararı ile belirlenen yapılaşma şartları ve uygulamaları, ilçe belediyelerinde yapı ruhsatı işlemlerinin daha düzenli ve koordineli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

Masaj salonlarına yönelik alınan önemli kararlardan biri, üst katlarında konut bulunan binaların zemin katlarında masaj salonu veya benzeri iş yerlerinin açılamaması olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, kentin dokusunu koruma amacı taşıyor.

Bununla birlikte, bina cephelerinde yapılacak aydınlatma uygulamaları da Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu tarafından onaylanmadan gerçekleştirilemeyecek. Bu sayede kent estetiğine zarar veren aydınlatma uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yapı ruhsatlarında aranacak bazı şartlar da belirlendi. Özellikle konut binalarında merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri, yangından korunma önlemleri ve asansör gereklilikleri gibi detaylar meclis kararı ile netleştirildi.

İnşaat projeleri için yapılaşma düzenlemeleri de dikkat çekiyor. Özellikle ticari alanlarda, inşaatların emsal alanları ve kat sayılarına uygun olarak yapılmasına yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Ayrıca otopark alanlarının yetersiz olduğu durumlarda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne uygun olarak katlar arasında kapalı otopark alanı oluşturulabilecek.

Son olarak, tarımsal amaçlı yapılar için belirli kısıtlamalar ve ticari olmayan alanlarda ortak kullanım alanları ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu yeni kararlar, Konya'nın kent planlaması ve yapılaşma politikalarını güncellemeyi amaçlayarak kentin estetik ve işlevsel açıdan daha düzenli bir yapılaşma sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Editör: Haber Merkezi