KONYA-ÖZEL HABER-Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, jeotermal enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla Devlet Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan bir Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahayı ihaleye çıkaracağını duyurdu. Konya'nın doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı hedefleyen bu adım, enerji alanında yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

İhale kapsamında, ilçesi, Mahalle/Mevkii, alanı, koordinatları, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na bağlı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nde düzenlenecek.

İhaleye katılacak olan isteklilerin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun ilgili maddelerine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun gerekliliklerine uygunluğu aranacak. İhaleye katılma belgeleri arasında, kişi ve tüzel kişi istekliler için gereken belgeler ayrı ayrı belirtilmiş durumda. Teminatların Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın belirlediği hesaba yatırılması gerekmekte.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmekte olup, ihale saatinin sonrasındaki başvurular dikkate alınmayacaktır. İhale Komisyonu, kararını gerekçesiyle birlikte belirtmek suretiyle ihaleyi yapma hakkına sahiptir.

Konya Valiliği'nin bu adımı, bölgenin doğal kaynaklarını daha verimli şekilde kullanma ve enerji alanında yeni atılımlar yapma amacını yansıtıyor. Jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesiyle birlikte, Konya'nın enerji sektöründeki geleceğine yönelik önemli adımlar atılması bekleniyor.

ARAMA YAPILACAK SAHALAR ŞU ŞEKİLDE:

konya-jeotermal-aramasi

Editör: Haber Merkezi