Konya'da Milli Tohum Gururu

Konya, Türkiye'nin şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip. Bu önemli üretim merkezine yeni bir katkı da Ilgın'dan geldi. Prof. Dr. Rahim Ada öncülüğünde Pankobirlik ve Akşehir - Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi işbirliğiyle uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yüzde 100 yerli 5 yeni şeker pancarı tohumu üretildi.

Pars, Pamir ve Anadolu4206 Tarlalarda

Deneme tarlalarında ıslahı yapılarak üretim izinleri alınan tohumlara Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerinden esinlenerek "Pars", "Pamir", "Anadolu4206", "Ada" ve "SelçukZF" isimleri verildi.

Hedef Daha Fazla Üretim ve Verimlilik

Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, tohumların tanıtımında yaptığı açıklamada, "Bu tohumlar, ülkemizin ve milletimizin şeker pancarı üretiminde dışa bağımlılığını azaltacak ve gıda güvenliğimize katkıda bulunacak. Üretimde ve tohum ıslahında yeniliklerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, daha fazla üretim ve verimlilik sağlayarak Konya'nın ve Türkiye'nin pancar üretiminde öncü rolünü daha da güçlendirmek." dedi.

Yeni Tohumlar Konya'da Yeni Bir Dönem Başlatacak

Konya'da geliştirilen 5 yeni yerli tohum, şeker pancarı üretiminde yeni bir dönem başlatacak. Yerli tohumlar sayesinde üretim maliyetleri düşerken, verim ve kalitede de artış bekleniyor. Bu gelişme, Konya'nın ve Türkiye'nin şeker pancarı üretiminde dışa bağımlılığını azaltarak gıda güvenliğine de katkıda bulunacak.