Konya Ereğli'de 5073 Metrekare Arsa İhaleyle Satılacak

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Eti Mahallesi'nde yer alan 5073,32 metrekarelik bir arsa, 32.976.580 TL bedel ve 989.297,40 TL geçici teminatla satışa sunuluyor. Arsa, Ereğli Eti Mahallesi, 2674 ada, 11 parselde bulunuyor. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen ihale, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 14:00'te Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı'nda gerçekleştirilecek.

arsa-satisi-eregli

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için gerekli belgeler şunlar:

1. Teklif Mektubu (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
2. Başvuru Dilekçesi (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
3. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname fotokopisi (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
4. Geçici Teminat Bedel Makbuzu veya Teminat Mektubu (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
5. Şartname Bedel Makbuzu (1.000,00 TL) (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
6. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
7. İkametgâh İl Muhabiri (Gerçek Kişilik)
8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişilik)
9. Ticaret Oda Kaydı Belgesi (Tüzel Kişilik)
10. Şirket Yetki Belgesi ve İhaleye Katılacak Kişinin İmza Sirküsü (Tüzel Kişilik)
11. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi (Tüzel Kişilik)
12. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur yazısı (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
13. Vekâleten katılma durumunda noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü (Gerçek ve Tüzel Kişilik)
14. Yurt dışında ikamet ediyorsa Türkiye'de tebligat için yazılı adres göstermesi (Gerçek ve Tüzel Kişilik)

eregli-arsa-satisi

Ereğli Belediye Encümeni, ihaleye katılanların şartları sağlayıp sağlamadığını ve uygun bedelin oluşup oluşmadığını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi gereğince değerlendirecektir.

Ayrıca, ihale birinci kez yapılamazsa veya sunulan teklif belediye encümenince kabul edilmezse, 30 Kasım 2023 tarihinde aynı şartlar altında ikinci kez ihale edilecektir. İhaleye katılan istekli olmadığı veya isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği durumda, aynı usulle tekrar ihale açılabilir veya idare yararı görülürse, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak pazarlıkla yapılabilir.