Konya, ÖZEL HABER-Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), şehrin farklı bölgelerinde bulunan taşınmazları kiraya verme planlarını açıkladı. Koski'ye ait olan ve tapu bilgileri, açıklamaları ve muhammen bedeli belirtilen gayrimenkuller, Koski İhale Yönetmeliği ve Şartnamesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile 1 yıllığına kiraya verilecek. Kiralamanın devamı halinde, kira bedeli Tüketici Fiyat Endeksinin son on iki aylık ortalamasına göre artırılacak ve sözleşme aynı hükümlerle devam edecek.

İhale, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 14:00'te KOSKİ Selçuklu Tesisleri'nde gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç ihale günü saat 14:00'e kadar geçici teminat bedelini ödemeleri gerekecek. Bu teminat, nakit olarak İdare'ye yatırılabileceği gibi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerle de sağlanabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler arasında dilekçe, teklif mektubu, teminat ve kişi türüne göre nüfus cüzdanı fotokopisi veya tüzel kişilik belgeleri yer alıyor. Ayrıca, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişilerin Koski'ye herhangi bir borçlarının olmadığına dair belge de sunmaları gerekiyor.

İhalelere vekaleten katılım durumunda ise Noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi gerekliliği bulunuyor. Ortak girişim olması durumunda da ortakların hisse oranlarını gösterir belgelerin sunulması isteniyor.

Detaylı bilgiler için ilgilenenler, Horozluhan Mahallesi'ndeki KOSKİ İhale Servisi'nden ayrıntılı bilgi alabilecekler. KOSKİ, ihaleyi yapma ve uygun bedeli tespit etme konusunda serbest bir karar verme hakkına sahip.

ARAZİLERİN TAM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

konya-koski-satilik-araziler

Editör: Haber Merkezi