"Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

* Yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.

* Emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak çarşı ve mahalle bekçileri, zorunluluk olmadıkça görevli oldukları bölgeleri terk edemeyecek.

* Tehlike bakımından cezaevleri ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumları veya bunların eklentilerine, nezarethanelere, akıl hastanelerine, hastanelerin psikiyatri bölümlerine bekçiler silahla giremeyecek ancak silah ve şarjörünü teslim ederek girebilecek.

* Bekçiler, barut, bomba, dinamit, gaz, benzin gibi yanıcı veya patlayıcı maddelerin yapıldığı veya muhafaza edildiği yerlere de şarjörünü teslim ederek girebilecek, sanık sıfatıyla mahkemelere üniformayla giremeyecek.

* Bekçiler, silah, kelepçe, gaz spreyi, cop, çok kullanımlı çakı, el feneri, düdük taşıyabilecek.

* Çarşı ve mahalle bekçileri, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde silah taşıyamayacak. Ancak bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan çarşı ve mahalle bekçileri buralarda silah taşıyabilecek.

* Çarşı ve mahalle bekçilerinden görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan ve ücretsiz izne ayrılanlar silah taşıyamayacak.

* Çarşı ve mahalle bekçileri görevlendirildikleri bölgede devriye hizmetini yürütmeye mecbur olacak. Bekçilerin devriyeleri en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli olan devriyenin amiri sağdan yürüyecek.

* Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat kurarak yardım edilmesini sağlayacak çarşı ve mahalle bekçileri, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın kolluk birimine teslim edecek.

* Çarşı ve mahalle bekçileri, kimsesizleri, engellileri ve acizlerle suç sayılmayacak ve fakat kendini idare edemeyecek derecede sarhoş olanları bir tehlikeye uğramalarına veya herhangi bir suç işlemelerine mani olmak üzere yakınlarına haber verecek ve yakınlarına ulaşamadığı takdirde en yakın kolluk birimine teslim edecek.

* Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirecek.

* Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları, bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.

* Çarşı ve mahalle bekçisinin durdurma yetkisini kullanabilmesi için içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanarak, kişinin silahlı olduğu ve halen tehlike yarattığı konusunda makul bir sebebin bulunması gerekecek.

İNTERNET HABER