Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Covid-19 salgınında getirilen maske takmama cezalarının iptali üzerine bir karar yayımlandı. Karara göre salgın döneminde kesilen cezalar iptal edildi. Ayrıca cezayı ödeyenlere de paralarının iade edileceği bildirildi. Peki, maske cezaları ne zaman ve nasıl geri ödenecek?

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

Geri ödemelerin e-devlet üzerinden açılacak bölümde belirtilecek hesap numarasına yatırılması bekleniyor.