Meram İlçesi'ne bağlı Yaka Mahallesi'nde yer alan 705 ada 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,16,20,21,22 nolu parselleri içeren büyük arazi düzenlemesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca Meram Belediye Encümeni'nin 12 Temmuz 2023 tarihli 977 sayılı kararı ile onaylandı. Bu düzenleme, mahallenin kentsel planlamasını ve arazi kullanımını kapsayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan düzenleme kapsamında, söz konusu parsellerdeki arazi ve arsaların kullanımı ile ilgili çeşitli değişiklikler ve yeniden düzenlemeler gerçekleştirileceği belirtildi. Detaylı planlamalar, gelecekteki yerleşim alanlarının düzenlenmesi, yeşil alanların belirlenmesi ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesini içeriyor.

Meram Belediye Encümeni'nin onayını takiben, 31 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, detaylı düzenlemelerin yer aldığı belgeler ve haritalar Meram Belediye Binası'nın 2. katında ilan panosunda askıya çıkarıldı. Bu süre zarfında, mahalle sakinleri ve ilgili taraflar, düzenlemeleri inceleyebilir, görüşlerini bildirebilir ve gerekli itirazlarda bulunabilirler.

Motosiklet Şehri Konya Motosiklet Şehri Konya

Yapılan bu arazi ve arsa düzenlemesi, Yaka Mahallesi'nin gelecekteki gelişimi ve planlaması açısından önem taşıyor. Mahalle sakinleri ve çevre halkı, belirlenen süre içerisinde düzenlemeleri yakından takip ederek, görüşlerini yetkililere iletebilecekler. Böylelikle, mahallenin gelecekteki dokusu ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler sağlanması hedefleniyor.