Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Aralık ayında değişiklik olmayacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır.

Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir.

Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir."

Memur Maaşlarına Temmuz Zammı: Kimi Memurlar 60 Bin Lirayı Geçecek! Memur Maaşlarına Temmuz Zammı: Kimi Memurlar 60 Bin Lirayı Geçecek!

Açıklamada, referans oranın sabit kalmasının sebebi olarak, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranının gerçekleşmesinin, politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olması gösterildi.

Merkez Bankası'nın bu kararı, kredi kartı kullanan tüketicilerin ve üye işyerlerinin Aralık ayında faiz ve komisyon ödemelerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını gösteriyor.

Editör: Haber Merkezi