Muharrem Ayı İslam takvimine göre ilk aydır ve İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Muharrem, Arapça bir kelime olup "haram" kökünden gelir ve "kutsal, dokunulmaz" anlamına gelir. Bu ayda bazı önemli olaylar gerçekleşmiştir ve İslam inancında farklı anlamlar taşır.

Muharrem Ayı, İslam peygamberi Muhammed'in hicreti öncesinde Kabe'de putperestlik döneminden kalma uygulamaların devam ettiği bir dönemde, Allah'ın emriyle oruç tutmayı ve Allah'ın ismini anmayı tavsiye ettiği bir aydır.

Muharrem Ayı'nda Aşure Günü olarak bilinen özel bir gün vardır. Aşure, Arapça bir kelime olup "onuncu" anlamına gelir ve bu gün Muharrem'in onuncu gününe denk gelir. Aşure Günü, İslam inancında çeşitli önemli olayları barındırır.

a. Hz. Nuh'un tufandan sonra gemisinin Cudi Dağı'na oturması (Muharrem'in 10. günü) ve Hz. Nuh'un ailesinin gemiden inmesi.

b. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in Allah'ın emriyle kurban edilmek üzere kendisine götürüldüğü gün.

c. Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın Firavun'un zulmünden kurtulup Kızıldeniz'i geçtikleri gün.

d. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün (bu olay Şii İslam'ın önemli bir tarihidir).

Aşure Günü, İslam toplumunda önemli bir gün olup çeşitli ibadetler ve uygulamalarla kutlanır. Müslümanlar arasında Aşure pişirilerek dağıtılması, oruç tutma, sadaka verme, Kur'an-ı Kerim okuma gibi ibadetler yaygındır. Aşure Günü aynı zamanda birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek için fırsat olarak değerlendirilir.

Muharrem Ayı, İslam toplumunda ayrıca matem ayı olarak da kabul edilir. Özellikle Şii Müslümanlar, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği olayı anma ve yas tutma geleneğini sürdürürler. Bu dönemde matem törenleri düzenlenir, ağıt yakılır ve Hz. Hüseyin'in acı dolu hikayesi anlatılır.

Muharrem Ayı, İslam toplumunda dini ve kültürel bir öneme sahip olup Müslümanlar için bir fırsat ve hatırlatıcıdır. Aşure Günü'nün yanı sıra diğer günlerde de ibadetler ve dua etmek gibi ritüeller gerçekleştirilerek bu önemli ay anlamlandırılır.

MUHARREM AYI 2023 NE ZAMAN?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...